Xin đừng clone website của tôi nữa, tôi đã cố gắng để làm việc cật lực để nuôi bản thân và gia đình với những người không còn đủ sức lao động. Nên làm ơn hãy để những điều tốt đẹp đến với tôi

Các nhóm dịch chưa đọc được thông báo trong group thì hãy liên lạc ngay với fanpage saytruyen để cung cấp thông tin chuẩn bị cho việc ra mắt SayTruyen V2

Mới update