Xin đừng clone website của tôi nữa, tôi đã cố gắng để làm việc cật lực để nuôi bản thân và gia đình với những người không còn đủ sức lao động. Nên làm ơn hãy để những điều tốt đẹp đến với tôi

Loading...

ABOUT US

Say Truyện là website đọc truyện tranh được thành lập vào ngày 01/06/2019. Là một website hoạt động trong lĩnh vực đọc truyện tranh online. Say Truyện là nơi cho các nhóm dịch đăng truyện và tổng hợp các truyện từ nhiều nguồn trên Internet.

Loading...
Loading...