Gợi ý: Tên nhóm dịch, không dấu không cách (có viết ở phần giới thiệu truyện nha!) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ team <3