Gợi ý: Tên của nhóm dịch, không dấu, không cách (có ghi ở phần giới thiệu truyện nha). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ team <3