Inari Team

Inari Team (稲荷チーム) là một nhóm dịch manga được thành lập vào tháng 2/2019 cùng với bà boss đại mang lòng tham vô đáy.