logo

1142 Lượt xem
27 Theo dõi

Truyện chưa có lịch ra cụ thể!
Nàng là nữ cảnh sát từ thế kỉ hiện đại , tưởng đâu xuyên không ngã trên giường của mĩ nam , không ngờ lại gặp phải tên bạo quân .Đẹp trai thì sao chứ ? đẹp trai muốn làm gì cũng được à ?

Danh sách chương

Chapter 113 6 views
Chapter 112 32 views
Chapter 111 33 views
Chapter 110 16 views
Chapter 109 60 views
Chapter 108 43 views
Chapter 107 67 views
Chapter 106 61 views
Chapter 105 68 views
Chapter 104 80 views
Chapter 103 70 views
Chapter 102 75 views
Chapter 101 77 views
Chapter 100 85 views
Chapter 99 100 views
Chapter 98 87 views
Chapter 97 98 views
Chapter 96 90 views
Chapter 95 99 views
Chapter 94 96 views
Chapter 93 103 views
Chapter 92 71 views
Chapter 91 63 views
Chapter 90 101 views
Chapter 89 74 views
Chapter 88 72 views
Chapter 87 99 views
Chapter 86 73 views
Chapter 85 95 views
Chapter 84 99 views
Chapter 83 106 views
Chapter 82 83 views
Chapter 81 94 views
Chapter 80 109 views
Chapter 79 82 views
Chapter 78 86 views
Chương 77 89 views
Chương 76 124 views
Chương 75 90 views
Chương 74 84 views
Chương 73 89 views
Chương 72 80 views
Chương 71 72 views
Chương 70 77 views
Chương 69 69 views
Chương 68 74 views
Chương 67 67 views
Chương 66 67 views
Chương 65 71 views
Chương 64 66 views
Chapter 63 68 views
Chapter 62 69 views
Chapter 61 68 views
Chapter 60 65 views
Chapter 59 51 views
Chapter 58 66 views
Chapter 57 59 views
Chapter 56 59 views
Chapter 55 69 views
Chapter 54 60 views
Chapter 53 77 views
Chapter 52 90 views
Chapter 51 107 views
Chapter 50 105 views
Chapter 49 104 views
Chapter 48 100 views
Chapter 47 101 views
Chapter 46 100 views
Chapter 45 101 views
Chapter 44 105 views
Chapter 43 99 views
Chapter 42 105 views
Chapter 41 107 views
Chapter 40 103 views
Chapter 39 114 views
Chapter 38 106 views
Chapter 37 120 views
Chapter 36 112 views
Chapter 35 119 views
Chapter 34 110 views
Chapter 33 123 views
Chapter 32 118 views
Chapter 31 119 views
Chapter 30 116 views
Chapter 29 118 views
Chapter 28 128 views
Chapter 27 122 views
Chapter 26 122 views
Chapter 25 129 views
Chapter 24 124 views
Chapter 23 135 views
Chapter 22 132 views
Chapter 21 136 views
Chapter 20 132 views
Chapter 19 134 views
Chapter 18 132 views
Chapter 17 141 views
Chapter 16 139 views
Chapter 15 138 views
Chapter 14 143 views
Chapter 13 147 views
Chapter 12 145 views
Chapter 11 136 views
Chapter 10 145 views
Chapter 9 145 views
Chapter 8 139 views
Chapter 7 143 views
Chapter 6 149 views
Chapter 5 148 views
Chapter 4 163 views
Chapter 3 166 views
Chapter 2 186 views
Chapter 1 222 views

Bình LuậnLiên Hệ
Liên Hệ Quảng Cáo
Thắc mắc
Donate
Mono
0583842700
Viettel Pay
0583842700