BẠN CỦA CON GÁI TÔI

0 Bình luận

Lượt xem
6 Theo dõi

À ừm. Sẽ như thế nào khi bạn làm việc cực lực, cố gắng “nấu cơm từ thiện” cho mọi người, nhưng lại bị ,một đám ất ơ nào đó ăn cướp “cơm” của bạn, rồi nhận vơ đó là “cơm chúng nấu”. Khi bạn đến để đòi lại công bằng cho chính bản thân bạn thì bị bọn chúng chửi rằng:”mày nấu cơm từ thiện thì hãy xác cm nó định là bị ăn cắp đê, đồ miễn phí mà bày đặt lên giọng, tụi tao cũng tự nấu được, đừng có mà mang cái công mày nấu cơm để khè tụi tao”. Ức chế vl ra luôn đấy ạ -_-

Các chương

Chapter 30 52 views
Chapter 29 59 views
Chapter 28 67 views
Chapter 27 341 views
Chương 26 203 views
Chương 25 145 views
Chương 24 161 views
Chapter 23 131 views
Chapter 22 138 views
Chapter 21 137 views
Chapter 20 155 views
Chapter 19 151 views
Chapter 18 137 views
Chapter 17 150 views
Chapter 16 144 views
Chapter 15 139 views
Chapter 14 137 views
Chapter 13 147 views
Chapter 12 154 views
Chapter 11 170 views
Chapter 10 178 views
Chapter 9 174 views
Chapter 8 167 views
Chapter 7 173 views
Chapter 6 183 views
Chapter 5 200 views
Chapter 4 203 views
Chapter 3 221 views
Chapter 2 272 views
Chapter 1 447 views


Please Register or Login to comment!