CHI TÔN ĐỒNG THUẬT SƯ: TUYỆT THẾ ĐẠI TIỂU THƯ

0 Bình luận

Lượt xem
40 Theo dõi

 Người đầu tiên trong giới siêu nhiên của thế kỷ 24 - Lạc Thanh Đồng thần kỳ xuyên không đến dị thế chân diễn đại lục, từ đây bắt đầu con đường phục thù của đích nữ bị phế phủ Quốc Hầu. Lựa chọn cho mình phái phản diện, hành hạ cặn bã, hành hạ người tâm địa xấu, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta bèn trảm cỏ diệt gốc! Thoải mái thì thoải mái thật, nhưng lại vô tình chọc phải tên mỹ nam tuyệt thế yêu nghiệp, đánh không lại mà còn trêu chọc, bắt đầu chuỗi ngày ngươi rượt ta trốn, trốn dần trốn dần trốn ra cảm tình?

Các chương

Chapter 56 91 views
Chapter 55 77 views
Chapter 54 99 views
Chapter 53 104 views
Chapter 52 97 views
Chapter 51 104 views
Chapter 50 80 views
Chapter 49 113 views
Chapter 48 112 views
Chapter 47.5 120 views
Chapter 47.5 0 views
Chapter 47 97 views
Chapter 47 0 views
Chapter 46 114 views
Chapter 45 97 views
Chương 44 96 views
Chương 43 90 views
Chương 42 85 views
Chapter 41 119 views
Chapter 40 117 views
Chương 39 99 views
Chương 38 115 views
Chương 37 119 views
Chương 36 102 views
Chương 35 116 views
Chương 34 117 views
Chương 33 112 views
Chương 32 97 views
Chương 31 109 views
Chương 30 167 views
Chương 29 96 views
Chương 28 98 views
Chương 27 105 views
Chương 26 93 views
Chương 25 100 views
Chương 24 114 views
Chương 22 99 views
Chương 21 151 views
Chương 20 112 views
Chương 19 92 views
Chương 18.5 141 views
Chương 18 96 views
Chương 17 95 views
Chương 16 114 views
Chương 15 110 views
Chương 14 90 views
Chương 13 101 views
Chương 13 0 views
Chương 12 104 views
Chương 11 107 views
Chương 10 112 views
Chương 9 97 views
Chương 8 97 views
Chương 7 115 views
Chương 6 112 views
Chương 5 103 views
Chương 4 110 views
Chương 3 131 views
Chương 2 130 views
Chương 1 153 views


Please Register or Login to comment!