DANH MÔN CHÍ ÁI

0 Bình luận

Lượt xem
11 Theo dõi

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

Các chương

Chapter 81.2 10 views
Chapter 81.1 5 views
Chapter 80.2 40 views
Chapter 80.1 30 views
Chapter 79.2 44 views
Chapter 79.1 33 views
Chapter 78.2 45 views
Chapter 78.1 45 views
Chapter 77.2 49 views
Chapter 77.1 36 views
Chapter 76.2 53 views
Chapter 76.1 46 views
Chapter 75.2 52 views
Chapter 75.1 39 views
Chapter 74.2 51 views
Chapter 74.1 45 views
Chapter 73.2 68 views
Chapter 73.1 34 views
Chapter 73 75 views
Chapter 70.2 46 views
Chapter 70.1 41 views
Chapter 69.2 59 views
Chapter 69.1 38 views
Chapter 68.2 48 views
Chapter 68.1 34 views
Chương 67.2 47 views
Chương 67.1 35 views
Chương 66.5 38 views
Chương 66.2 90 views
Chương 66.1 40 views
Chương 65 104 views
Chương 64 157 views
Chương 63 48 views
Chương 62 57 views
Chương 61 62 views
Chương 60 39 views
Chương 59.5 54 views
Chapter 59.2 41 views
Chapter 59.1 36 views
Chapter 58.2 43 views
Chapter 58.1 37 views
Chapter 57.2 40 views
Chapter 57.1 41 views
Chapter 56.5. 39 views
Chapter 56.2 34 views
Chapter 56.1 37 views
Chapter 55.2 33 views
Chapter 55.1 35 views
Chapter 54.2 34 views
Chapter 54.1 45 views
Chapter 53.2 37 views
Chapter 53.1 44 views
Chapter 52.2 41 views
Chapter 52.1 38 views
Chapter 51.5. 38 views
Chapter 51.2 38 views
Chapter 51.1 42 views
Chapter 50.2 42 views
Chapter 50.1 44 views
Chapter 49 42 views
Chapter 48 60 views
Chap 33.2 60 views
Chap 33.2 0 views
Chap 33.1 50 views
Chap 33.1 0 views
Chap 32.2 56 views
Chap 32.2 0 views
Chap 32.1 50 views
Chap 32.1 0 views
Chap 31.2 56 views
Chap 31.2 0 views
Chap 31.1 57 views
Chap 31.1 0 views
Chap 30.2 55 views
Chap 30.2 0 views
Chap 30.1 57 views
Chap 30.1 0 views
Chap 29.2 53 views
Chap 29.2 0 views
Chap 29.1 50 views
Chap 29.1 0 views
Chap 28.2 54 views
Chap 28.2 0 views
Chap 28.1 65 views
Chap 28.1 0 views
Chap 27.2 59 views
Chap 27.2 0 views
Chap 27.1 62 views
Chap 27.1 0 views
Chap 26.2 58 views
Chap 26.2 0 views
Chap 26.1 57 views
Chap 26.1 0 views
Chap 25.2 58 views
Chap 25.2 0 views
Chap 25.1 53 views
Chap 25.1 0 views
Chapter 24.2 56 views
Chapter 24.1 55 views
Chapter 23.2 54 views
Chapter 23.1 61 views
Chapter 22.2 57 views
Chapter 22.1 60 views
Chapter 21.2 59 views
Chapter 21.1 55 views
Chapter 20.2 57 views
Chapter 20.1 57 views
Chapter 19.2 55 views
Chapter 19.1 57 views
Chapter 18.2 61 views
Chapter 18.1 63 views
Chapter 17.2 58 views
Chapter 17.1 56 views
Chapter 16.2 61 views
Chapter 16.1 60 views
Chapter 15.2 59 views
Chapter 15.1 64 views
Chapter 14.2 66 views
Chapter 14.1 67 views
Chapter 13.2 67 views
Chapter 13.1 61 views
Chapter 12.2 73 views
Chapter 12.1 61 views
Chapter 11.2 69 views
Chapter 11.1 69 views
Chapter 10.2 58 views
Chapter 10.1 61 views
Chapter 9.2 69 views
Chapter 9.1 61 views
Chapter 8.2 65 views
Chapter 8.1 72 views
Chapter 7.2 63 views
Chapter 7.1 71 views
Chapter 6.2 60 views
Chapter 6.1 70 views
Chapter 5.2 80 views
Chapter 5.1 66 views
Chapter 4.2 75 views
Chapter 4.1 79 views
Chapter 3.2 85 views
Chapter 3.1 84 views
Chapter 2.2 89 views
Chapter 2.1 93 views
Chapter 1 117 views


Please Register or Login to comment!