logo

1944 Lượt xem
38 Theo dõi

Truyện chưa có lịch ra cụ thể!
Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

Danh sách chương

Chapter 149 32 views
Chapter 148 42 views
Chapter 147 56 views
Chapter 146 24 views
Chapter 145 79 views
Chapter 144 68 views
Chapter 143 70 views
Chapter 142 78 views
Chapter 141 94 views
Chapter 140 82 views
Chapter 139 46 views
Chapter 138 36 views
Chapter 137 39 views
Chapter 136 47 views
Chapter 135 59 views
Chapter 134 35 views
Chapter 133 52 views
Chapter 132 44 views
Chapter 131 55 views
Chapter 130 47 views
Chapter 129 45 views
Chapter 128 61 views
Chapter 127 76 views
Chapter 126 97 views
Chapter 125 77 views
Chapter 124 59 views
Chapter 123 57 views
Chapter 122 64 views
Chapter 121 90 views
Chapter 120 74 views
Chapter 119 102 views
Chapter 118 83 views
Chapter 117 112 views
Chapter 116 84 views
Chapter 115 119 views
Chapter 114 103 views
Chapter 113 0 views
Chapter 113 0 views
Chapter 113 0 views
Chapter 113 104 views
Chapter 111 109 views
Chapter 110 83 views
Chapter 109 109 views
Chapter 108 85 views
Chapter 107 168 views
Chapter 106 69 views
Chapter 105 0 views
Chapter 105 117 views
Chapter 104 0 views
Chapter 104 72 views
Chapter 103 77 views
Chapter 102 78 views
Chapter 99 75 views
Chapter 98 113 views
Chapter 97 106 views
Chapter 96.2 126 views
Chapter 96.1 88 views
Chapter 95.2 105 views
Chương 95.1 86 views
Chapter 94 129 views
Chapter 93 114 views
Chapter 92 118 views
Chapter 91 137 views
Chapter 90.2 128 views
Chapter 90.1 95 views
Chapter 89.2 119 views
Chapter 89.2 0 views
Chapter 89.1 93 views
Chapter 88.2 0 views
Chapter 88.2 0 views
Chapter 88.2 0 views
Chapter 88.2 146 views
Chapter 88.1 86 views
Chapter 88.1 0 views
Chapter 88.1 0 views
Chapter 87.2 115 views
Chapter 87.1 98 views
Chapter 86.2 118 views
Chapter 86.1 93 views
Chapter 85 111 views
Chapter 84.2 136 views
Chapter 84.1 89 views
Chapter 83.2 128 views
Chapter 83.1 95 views
Chapter 82.2 120 views
Chapter 82.1 103 views
Chapter 81.2 132 views
Chapter 81.1 103 views
Chapter 80.2 144 views
Chapter 80.1 110 views
Chapter 79.2 121 views
Chapter 79.1 107 views
Chapter 78.2 146 views
Chapter 78.1 119 views
Chapter 77.2 121 views
Chapter 77.1 100 views
Chapter 76.2 142 views
Chapter 76.1 108 views
Chapter 75.2 122 views
Chapter 75.1 99 views
Chapter 74.2 148 views
Chapter 74.1 106 views
Chapter 73.2 162 views
Chapter 73.1 104 views
Chapter 73 147 views
Chapter 70.2 121 views
Chapter 70.1 101 views
Chapter 69.2 140 views
Chapter 69.1 118 views
Chapter 68.2 143 views
Chapter 68.1 99 views
Chương 67.2 123 views
Chương 67.1 106 views
Chương 66.5 150 views
Chương 66.2 222 views
Chương 66.1 115 views
Chương 65 215 views
Chương 64 332 views
Chương 63 124 views
Chương 62 134 views
Chương 61 180 views
Chương 60 115 views
Chương 59.5 124 views
Chapter 59.2 118 views
Chapter 59.1 108 views
Chapter 58.2 120 views
Chapter 58.1 110 views
Chapter 57.2 109 views
Chapter 57.1 118 views
Chapter 56.5. 120 views
Chapter 56.2 109 views
Chapter 56.1 113 views
Chapter 55.2 103 views
Chapter 55.1 107 views
Chapter 54.2 116 views
Chapter 54.1 112 views
Chapter 53.2 117 views
Chapter 53.1 113 views
Chapter 52.2 112 views
Chapter 52.1 118 views
Chapter 51.5. 125 views
Chapter 51.2 124 views
Chapter 51.1 116 views
Chapter 50.2 116 views
Chapter 50.1 118 views
Chapter 49 115 views
Chapter 48 151 views
Chap 33.2 147 views
Chap 33.2 0 views
Chap 33.1 0 views
Chap 33.1 128 views
Chap 32.2 0 views
Chap 32.2 147 views
Chap 32.1 0 views
Chap 32.1 138 views
Chap 31.2 137 views
Chap 31.2 0 views
Chap 31.1 146 views
Chap 31.1 0 views
Chap 30.2 147 views
Chap 30.2 0 views
Chap 30.1 0 views
Chap 30.1 159 views
Chap 29.2 0 views
Chap 29.2 141 views
Chap 29.1 0 views
Chap 29.1 140 views
Chap 28.2 0 views
Chap 28.2 147 views
Chap 28.1 0 views
Chap 28.1 170 views
Chap 27.2 0 views
Chap 27.2 161 views
Chap 27.1 0 views
Chap 27.1 161 views
Chap 26.2 158 views
Chap 26.2 0 views
Chap 26.1 0 views
Chap 26.1 164 views
Chap 25.2 0 views
Chap 25.2 159 views
Chap 25.1 0 views
Chap 25.1 162 views
Chapter 24.2 153 views
Chapter 24.1 157 views
Chapter 23.2 149 views
Chapter 23.1 159 views
Chapter 22.2 152 views
Chapter 22.1 168 views
Chapter 21.2 183 views
Chapter 21.1 155 views
Chapter 20.2 160 views
Chapter 20.1 160 views
Chapter 19.2 159 views
Chapter 19.1 162 views
Chapter 18.2 166 views
Chapter 18.1 172 views
Chapter 17.2 167 views
Chapter 17.1 158 views
Chapter 16.2 172 views
Chapter 16.1 172 views
Chapter 15.2 167 views
Chapter 15.1 174 views
Chapter 14.2 184 views
Chapter 14.1 189 views
Chapter 13.2 184 views
Chapter 13.1 188 views
Chapter 12.2 190 views
Chapter 12.1 179 views
Chapter 11.2 197 views
Chapter 11.1 202 views
Chapter 10.2 190 views
Chapter 10.1 186 views
Chapter 9.2 192 views
Chapter 9.1 183 views
Chapter 8.2 206 views
Chapter 8.1 204 views
Chapter 7.2 201 views
Chapter 7.1 210 views
Chapter 6.2 192 views
Chapter 6.1 211 views
Chapter 5.2 214 views
Chapter 5.1 207 views
Chapter 4.2 222 views
Chapter 4.1 246 views
Chapter 3.2 230 views
Chapter 3.1 245 views
Chapter 2.2 253 views
Chapter 2.1 278 views
Chapter 1 412 views

Bình LuậnLiên Hệ
Liên Hệ Quảng Cáo
Thắc mắc
Donate
Mono
0583842700
Viettel Pay
0583842700