ĐẾ CUNG ĐÔNG HOÀNG PHI

0 Bình luận

Lượt xem
9 Theo dõi

Nàng là yêu phi ác độc trong mắt thiên hạ. Ngày thành hôn đoạt phu quân của người khác, vào cửa dọa ngất tiểu thiếp của phu quân, đi theo nam nhân của mình vào thanh lâu khiến người ta kinh ngạc đến lồi con mắt. Cái danh phách lối của Bắc Thần vương phi, vang khắp Trường An. Nhưng trên đời này lại có kẻ còn phách lối bá đạo hơn cả nàng, ngay cả người khắp thiên hạ có chỉ trỏ, hắn cũng chỉ nói có câu: “Vương phi của ta thì ta cưng chiều, liên quan quái gì đến các ngươi.”Nữ cường nam cường, cường cường liên thủ, ngượi nhẹ thành yêu, yêu sâu vô hạn.

Các chương

Chapter 8 36 views
Chapter 7 38 views
Chương 6 42 views
Chương 5 34 views
Chương 4 97 views
Chương 3 65 views
Chương 2 55 views
Chương 1 50 views
Chương 0 53 views


Please Register or Login to comment!