END DEATH NOTE (SPECIAL ONESHOT)

0 Bình luận

Lượt xem
16 Theo dõi

Bản Oneshot đặc biệt của Death Note ra mắt trên tạp chí Jump SQ tháng 3/2020

Các chương

Oneshot 7729 views


Please Register or Login to comment!