DINER

1 Bình luận

Lượt xem
20 Theo dõi

Một cô gái vô dụng bất tài vướng phải rắc rối với yakuza, nào ngờ lại được “cứu” bởi một ông chủ tại một quán ăn dành riêng cho sát nhân, liệu đây có thực sự là “cứu”?

Các chương

Chương 37 356 views
Chương 36 236 views
Chương 35 233 views
Chương 34 236 views
Chương 33 242 views
Chương 32 236 views
Chương 31 240 views
Chương 30 230 views
Chương 29 233 views
Chương 28 237 views
Chương 27 239 views
Chương 26 252 views
Chương 25 238 views
Chương 24 246 views
Chương 23 236 views
Chương 22 233 views
Chương 21 236 views
Chương 20 241 views
Chương 19 242 views
Chương 18 247 views
Chương 17 251 views
Chương 16 248 views
Chương 15 253 views
Chương 14 265 views
Chương 13 268 views
Chapter 12 351 views
Chapter 11 344 views
Chapter 10 341 views
Chapter 9 335 views
Chapter 8 341 views
Chapter 7 358 views
Chapter 6 382 views
Chapter 5 388 views
Chapter 4 406 views
Chapter 3 434 views
Chapter 2 444 views
Chapter 1 579 views


Please Register or Login to comment!