Enen No Shouboutai

1 Bình luận

Lượt xem
17 Theo dõi

Khủng bố đã làm tê liệt Tokyo! Bị quỷ ám, mọi người bắt đầu bùng cháy, dẫn đến việc thành lập một đội cứu hỏa đặc biệt: The Fire Force, sẵn sàng tung ra thông báo trong giây lát để chống lại sự đốt cháy tự phát ở bất cứ nơi nào nó có thể bùng phát.Một trong những đội của the Fire Force sắp có một bổ sung độc đáo: Shinra, một cậu bé sở hữu sức mạnh độc nhất để chạy với tốc độ của một tên lửa, để lại “dấu chân của quỷ” nổi tiếng và phá hủy đôi giày của anh ta trong quá trình này. Lực lượng cứu hỏa có thể khám phá nguồn gốc của hiện tượng kỳ lạ này và ngăn chặn nó không? Hay thành phố sẽ cháy thành tro trước?

Các chương

Chapter 179 28 views
Chapter 178 39 views
Chapter 178 0 views
Chapter 177 43 views
Chapter 176 49 views
Chapter 175 55 views
Chapter 174 56 views
Chapter 173 70 views
Chapter 172 135 views
Chapter 171 45 views
Chapter 170 48 views
Chương 169 48 views
Chương 168 146 views
Chương 167 93 views
Chapter 166 26 views
Chapter 165 21 views
Chapter 164 23 views
Chapter 163 18 views
Chapter 162 19 views
Chapter 161 26 views
Chapter 160 28 views
Chapter 159 29 views
Chapter 158 19 views
Chapter 157 26 views
Chapter 156 23 views
Chapter 155 21 views
Chapter 154 20 views
Chapter 153 20 views
Chapter 152 19 views
Chapter 151 22 views
Chapter 150 19 views
Chapter 149 22 views
Chapter 148 20 views
Chapter 147 16 views
Chapter 146 19 views
Chapter 145 21 views
Chapter 144 20 views
Chapter 143 19 views
Chapter 142 22 views
Chapter 141 21 views
Chapter 140 20 views
Chapter 139 18 views
Chapter 138 20 views
Chapter 137 18 views
Chapter 136 22 views
Chapter 135 19 views
Chapter 134 23 views
Chapter 133 18 views
Chapter 132 21 views
Chapter 131 17 views
Chapter 130 25 views
Chapter 129 17 views
Chapter 128 16 views
Chapter 127 20 views
Chapter 126 16 views
Chapter 125 26 views
Chapter 124 17 views
Chapter 123 20 views
Chapter 122 18 views
Chapter 121 19 views
Chapter 120 18 views
Chapter 119 26 views
Chapter 118 19 views
Chapter 117 17 views
Chapter 116 17 views
Chapter 115 18 views
Chapter 114 21 views
Chapter 113 22 views
Chapter 112 20 views
Chapter 111 20 views
Chapter 110 19 views
Chapter 109 23 views
Chapter 108 20 views
Chapter 107 20 views
Chapter 106 19 views
Chapter 105 33 views
Chapter 104 20 views
Chapter 103 21 views
Chapter 102 19 views
Chapter 101 20 views
Chapter 100 31 views
Chapter 99 28 views
Chapter 98 25 views
Chapter 97 26 views
Chapter 96 26 views
Chapter 95 22 views
Chapter 94 23 views
Chapter 93 23 views
Chapter 92 22 views
Chapter 91 27 views
Chapter 90 27 views
Chapter 89 18 views
Chapter 88 21 views
Chapter 87 19 views
Chapter 86 20 views
Chapter 85 19 views
Chapter 84 21 views
Chapter 83 21 views
Chapter 82 24 views
Chapter 81 20 views
Chapter 80 27 views
Chapter 79 24 views
Chapter 78 22 views
Chapter 77 27 views
Chapter 76 24 views
Chapter 75 28 views
Chapter 74 21 views
Chapter 73 21 views
Chapter 72 21 views
Chapter 71 27 views
Chapter 70 27 views
Chapter 69 27 views
Chapter 68 24 views
Chapter 67 23 views
Chapter 66 23 views
Chapter 65 24 views
Chapter 64 23 views
Chapter 63 23 views
Chapter 62 25 views
Chapter 61 24 views
Chapter 60 28 views
Chapter 59 23 views
Chapter 58 28 views
Chapter 57 23 views
Chapter 56 25 views
Chapter 55 26 views
Chapter 54 28 views
Chapter 53 27 views
Chapter 52 29 views
Chapter 51 28 views
Chapter 50 30 views
Chapter 49 22 views
Chapter 48 23 views
Chapter 47 24 views
Chapter 46 23 views
Chapter 45 34 views
Chapter 44 26 views
Chapter 43 22 views
Chapter 42 23 views
Chapter 41 22 views
Chapter 40 23 views
Chapter 39 25 views
Chapter 38 28 views
Chapter 37 26 views
Chapter 36 20 views
Chapter 35 23 views
Chapter 34 21 views
Chapter 33 25 views
Chapter 32 23 views
Chapter 31 27 views
Chapter 30 24 views
Chapter 29 20 views
Chapter 28 25 views
Chapter 27 25 views
Chapter 26 32 views
Chapter 25 26 views
Chapter 24 33 views
Chapter 23 29 views
Chapter 22 43 views
Chapter 21 30 views
Chapter 20 33 views
Chapter 19 27 views
Chapter 18 32 views
Chapter 17 27 views
Chapter 16 29 views
Chapter 15 32 views
Chapter 14 26 views
Chapter 13 36 views
Chapter 12 27 views
Chapter 11 24 views
Chapter 10 32 views
Chapter 9 37 views
Chapter 8 38 views
Chapter 7 37 views
Chapter 6 42 views
Chapter 5 43 views
Chapter 4 40 views
Chapter 3 42 views
Chapter 2 49 views
Chapter 1 83 views


Please Register or Login to comment!
Page 1 of 1