logo

2625 Lượt xem
70 Theo dõi

Truyện chưa có lịch ra cụ thể!
Xuyên việt về cổ đại, người ta gả cho hoàng đế, gả cho vương gia, tướng quân, kém nhất cũng là tú tài, nhưng nữ chính lại phải gả cho một tên thái giám.

Danh sách chương

Chapter 156 37 views
Chapter 155 89 views
Chapter 154 68 views
Chapter 153 66 views
Chapter 152 66 views
Chapter 151 100 views
Chapter 150 88 views
Chapter 149 91 views
Chapter 148 107 views
Chapter 147 122 views
Chapter 146 73 views
Chapter 145 72 views
Chapter 144 69 views
Chapter 143 75 views
Chapter 142 88 views
Chapter 141 84 views
Chapter 140 82 views
Chapter 139 72 views
Chapter 138 94 views
Chapter 137 103 views
Chapter 136 116 views
Chapter 135 135 views
Chapter 134 150 views
Chapter 133 147 views
Chương 132 105 views
Chapter 131 138 views
Chapter 130 144 views
Chapter 129 139 views
Chapter 128 150 views
Chapter 127 132 views
Chapter 126 140 views
Chapter 126 0 views
Chapter 125 158 views
Chapter 124 151 views
Chapter 123 175 views
Chapter 122 163 views
Chapter 121 192 views
Chapter 120 124 views
Chapter 119 173 views
Chương 118 151 views
Chapter 117 166 views
Chapter 116 160 views
Chapter 115 181 views
Chapter 114 180 views
Chapter 113 144 views
Chapter 112 166 views
Chapter 111 139 views
Chapter 110 150 views
Chapter 109 187 views
Chapter 108 206 views
Chapter 107 178 views
Chapter 106 173 views
Chapter 105 161 views
Chapter 104 206 views
Chapter 103 202 views
Chapter 102 205 views
Chapter 101 193 views
Chapter 100 213 views
Chapter 99 198 views
Chapter 98 201 views
Chapter 97 173 views
Chương 96 168 views
Chương 95 167 views
Chương 93 176 views
Chapter 92 158 views
Chapter 91 177 views
Chapter 90 160 views
Chapter 89 160 views
Chapter 88 156 views
Chapter 87 164 views
Chapter 82 172 views
Chapter 79 244 views
Chapter 78 173 views
Chapter 77 170 views
Chapter 76 154 views
Chapter 75 181 views
Chapter 74 176 views
Chapter 73 188 views
Chapter 72 162 views
Chapter 71 165 views
Chapter 70 162 views
Chapter 69 153 views
Chapter 68 154 views
Chapter 67 167 views
Chapter 66 166 views
Chapter 65 146 views
Chapter 64 157 views
Chapter 63 147 views
Chapter 62 155 views
Chapter 61 170 views
Chapter 60 179 views
Chapter 59 181 views
Chapter 58 167 views
Chapter 57 152 views
Chapter 56 146 views
Chapter 55 159 views
Chapter 54 158 views
Chapter 53 179 views
Chapter 52 154 views
Chapter 51 150 views
Chapter 50 164 views
Chapter 49 158 views
Chapter 48 170 views
Chapter 47 166 views
Chapter 46 178 views
Chapter 45 179 views
Chapter 44 165 views
Chapter 43 159 views
Chapter 42 169 views
Chapter 41 172 views
Chapter 40 197 views
Chapter 39 182 views
Chapter 38 179 views
Chapter 37 169 views
Chapter 36 177 views
Chapter 35 183 views
Chapter 34 201 views
Chapter 33 200 views
Chapter 32 184 views
Chapter 31 190 views
Chapter 30 188 views
Chapter 29 204 views
Chapter 28 179 views
Chapter 27 193 views
Chapter 26 219 views
Chapter 25 205 views
Chapter 24 203 views
Chapter 23 189 views
Chapter 22 180 views
Chapter 21 206 views
Chapter 20 218 views
Chapter 19 212 views
Chapter 18 206 views
Chapter 17 186 views
Chapter 16 203 views
Chapter 15 193 views
Chapter 14 188 views
Chapter 13 220 views
Chapter 12 198 views
Chapter 11 206 views
Chapter 10 209 views
Chapter 9 218 views
Chapter 8 231 views
Chapter 7 249 views
Chapter 6 245 views
Chapter 5 232 views
Chapter 4 271 views
Chapter 3 255 views
Chapter 2 279 views
Chapter 1 261 views
Chapter 0 277 views

Bình LuậnLiên Hệ
Liên Hệ Quảng Cáo
Thắc mắc
Donate
Mono
0583842700
Viettel Pay
0583842700