GRASHROS

0 Bình luận

Lượt xem
13 Theo dõi

Akuu, một cậu bé sinh ra vào đêm trăng máu nên cậu bị mang lời nguyền sẽ giáng tai họa diệt chủng xuống bộ tộc của cậu và bị cả làng hắt hủi. Nhưng cậu không để số phận quyết định cuộc đời cậu. Cậu lao vào tập luyện với hy vọng không để số phận quyết định cuộc đời cậu.

Các chương

Chapter 28 66 views
Chapter 27 69 views
Chapter 26 75 views
Chapter 25 90 views
Chapter 24 70 views
Chapter 23 70 views
Chapter 22 92 views
Chapter 22 0 views
Chapter 21 96 views
Chapter 20 82 views
Chapter 19 75 views
Chapter 18 68 views
Chapter 17 81 views
Chapter 16 75 views
Chapter 15 66 views
Chapter 14 73 views
Chapter 13 68 views
Chapter 12 72 views
Chapter 11 73 views
Chapter 10 73 views
Chapter 9 81 views
Chapter 8 78 views
Chapter 7 75 views
Chapter 6 84 views
Chapter 5 74 views
Chapter 4 73 views
Chapter 3 76 views
Chapter 2 85 views
Chapter 1 101 views


Please Register or Login to comment!