HOLYLAND

0 Bình luận

Lượt xem
0 Theo dõi

Giữa Thế giới của trẻ con và người lớn, có một nơi được gọi là thánh địa, luật lệ khoan dung, luật rừng thực sự hiện hữu, một thế giới tách biệt, ở thế giới đó, có cậu ta, Yuu Kamishiro, Cậu ta, đúng vậy, ở đó…Tôi muốn mạnh lên bằng mọi giá, để bảo vệ thánh địa của mình…Có thể các bạn thấy khó hiểu khi đọc chương đầu tiên, nhưng khi đọc đến chương thứ 2…Các bạn sẽ hiểu, thánh địa của …

Các chương

Chapter 35 25 views
Chapter 34 17 views
Chapter 33 3 views
Chapter 32 3 views
Chapter 31 2 views
Chapter 30 3 views
Chapter 29 3 views
Chapter 28 3 views
Chapter 27 2 views
Chapter 26 2 views
Chapter 25 2 views
Chapter 24 3 views
Chapter 23 2 views
Chapter 22 3 views
Chapter 21 2 views
Chapter 20 2 views
Chapter 19 3 views
Chapter 18 2 views
Chapter 17 2 views
Chapter 16 2 views
Chapter 15 3 views
Chapter 14 2 views
Chapter 13 2 views
Chapter 12 3 views
Chapter 11 2 views
Chapter 10 2 views
Chapter 9 3 views
Chapter 8 2 views
Chapter 7 2 views
Chapter 6 4 views
Chapter 5 3 views
Chapter 4 3 views
Chapter 3 2 views
Chapter 2 2 views
Chapter 1 6 views


Please Register or Login to comment!