logo

302 Lượt xem
2 Theo dõi

Truyện chưa có lịch ra cụ thể!
Cứ ngỡ chỉ trêu chọc một nam thần trên mạng thôi, ai ngờ từ đó cuộc sống nhân gian như biến thành địa ngục… cho dù con quỷ này có đẹp trai hơn nữa, tôi cũng không muốn ngủ cùng đâu, có thể xuống khỏi giường của tôi chứ?

Danh sách chương

Chapter 100 60 views
Chapter 99 46 views
Chapter 98 33 views
Chapter 97 53 views
Chapter 96 42 views
Chapter 95 68 views
Chapter 94 36 views
Chương 93 50 views
Chapter 92 74 views
Chapter 91 39 views
Chapter 90 64 views
Chapter 89 0 views
Chapter 89 52 views
Chapter 88 0 views
Chapter 88 43 views
Chapter 87 0 views
Chapter 87 47 views
Chapter 86 36 views
Chapter 85 47 views
Chapter 84 40 views
Chapter 83 42 views
Chapter 82 34 views
Chapter 81 40 views
Chapter 80 41 views
Chapter 79 38 views
Chapter 78 37 views
Chapter 77 36 views
Chapter 76 33 views
Chapter 75 44 views
Chapter 74 38 views
Chapter 73 36 views
Chapter 72 40 views
Chapter 71 31 views
Chapter 70 41 views
Chapter 69 27 views
Chapter 68 37 views
Chapter 67 33 views
Chapter 66 36 views
Chapter 65 32 views
Chapter 64 36 views
Chapter 63 35 views
Chapter 62 43 views
Chapter 61 37 views
Chapter 60 35 views
Chapter 59 38 views
Chapter 58 26 views
Chapter 57 37 views
Chapter 56 27 views
Chapter 55 39 views
Chapter 54 26 views
Chapter 53 37 views
Chapter 52 26 views
Chapter 51 33 views
Chapter 50 34 views
Chapter 49 25 views
Chapter 48 26 views
Chapter 47 30 views
Chapter 46 29 views
Chapter 45 28 views
Chapter 44 40 views
Chapter 43 29 views
Chapter 42 29 views
Chapter 41 22 views
Chapter 40 36 views
Chapter 39 31 views
Chapter 38 24 views
Chapter 37 30 views
Chapter 36 36 views
Chapter 35 33 views
Chapter 34 36 views
Chapter 33 38 views
Chapter 32 26 views
Chapter 31 33 views
Chapter 30 33 views
Chapter 29 30 views
Chapter 28 38 views
Chapter 27 29 views
Chapter 26 31 views
Chapter 25 40 views
Chapter 24 42 views
Chapter 23 48 views
Chapter 22 40 views
Chapter 21 37 views
Chapter 20 41 views
Chapter 19 38 views
Chapter 18 46 views
Chapter 17 42 views
Chapter 16 48 views
Chapter 15 46 views
Chapter 14 42 views
Chapter 13 33 views
Chapter 12 34 views
Chapter 11 42 views
Chapter 10 41 views
Chapter 9 40 views
Chapter 8 42 views
Chapter 7 41 views
Chapter 6 33 views
Chapter 5 45 views
Chapter 4 47 views
Chapter 3 40 views
Chapter 2.5 39 views
Chapter 2.2 39 views
Chapter 2 38 views
Chapter 1.5 48 views
Chapter 1.2 51 views
Chapter 1 63 views
Chapter 0 66 views

Bình LuậnLiên Hệ
Liên Hệ Quảng Cáo
Thắc mắc
Donate
Mono
0583842700
Viettel Pay
0583842700