logo

7349 Lượt xem
215 Theo dõi

Truyện chưa có lịch ra cụ thể!
Kiếp trước là đại phù thủy, nay được tái sinh ở trái đất trong thời đại quái vật tràn ngập sau 1 sự kiện xảy ra 10 năm trước...

Danh sách chương

Chapter 97 590 views
Chapter 96 598 views
Chapter 95 660 views
Chapter 94 895 views
Chapter 93 654 views
Chapter 92 529 views
Chapter 91 678 views
Chapter 90 744 views
Chapter 89 718 views
Chapter 88 650 views
Chapter 87 632 views
Chapter 86 608 views
Chapter 85 571 views
Chapter 84 584 views
Chapter 83 543 views
Chapter 82 553 views
Chapter 81 549 views
Chapter 80 509 views
Chapter 79 497 views
Chapter 78 518 views
Chapter 77 483 views
Chapter 76 453 views
Chapter 75 543 views
Chapter 74 523 views
Chap 73 539 views
Chapter 72 524 views
Chapter 71.2 446 views
Chapter 71.1 473 views
Chapter 71 494 views
Chapter 70 515 views
Chapter 69 478 views
Chapter 68 514 views
Chapter 67 501 views
Chapter 66 539 views
Chapter 65 549 views
Chương 64 531 views
Chapter 63 543 views
Chap 62 539 views
Chapter 61 716 views
Chapter 60 591 views
Chapter 59 695 views
Chapter 58 899 views
Chapter 57 690 views
Chapter 56 698 views
Chapter 55 700 views
Chapter 54 729 views
Chapter 53 721 views
Chapter 52 692 views
Chapter 51 684 views
Chapter 50 717 views
Chapter 49 662 views
Chapter 48 670 views
Chapter 47 693 views
Chapter 46 711 views
Chapter 45 697 views
Chapter 44 683 views
Chapter 43 695 views
Chapter 42 674 views
Chapter 41 689 views
Chapter 40 756 views
Chapter 39 730 views
Chapter 38 738 views
Chapter 37 718 views
Chapter 36 722 views
Chapter 35 714 views
Chapter 34 716 views
Chapter 33 751 views
Chapter 32 746 views
Chapter 31 745 views
Chapter 30 767 views
Chapter 29 763 views
Chapter 28 766 views
Chapter 27 787 views
Chapter 26 750 views
Chapter 25 741 views
Chapter 24 733 views
Chapter 23 765 views
Chapter 22 781 views
Chapter 21 778 views
Chapter 20 771 views
Chapter 19 755 views
Chapter 18 755 views
Chapter 17 733 views
Chapter 16 751 views
Chapter 15 762 views
Chapter 14 767 views
Chapter 13 770 views
Chapter 12 766 views
Chapter 11 777 views
Chapter 10 809 views
Chapter 9 790 views
Chapter 8 780 views
Chapter 7 812 views
Chapter 6 797 views
Chapter 5 847 views
Chapter 4 828 views
Chapter 3 891 views
Chapter 2 944 views
Chapter 1 1698 views

Bình LuậnLiên Hệ
Liên Hệ Quảng Cáo
Thắc mắc
Donate
Mono
0583842700
Viettel Pay
0583842700