logo

1184 Lượt xem
29 Theo dõi

Truyện chưa có lịch ra cụ thể!
Lần đầu tiên làm nhiệm vụ gặp phải sự cố, ai ngờ lại xuyên vào người công chúa đã chết đuối kia… Để có thể thay thế cô công chúa ngốc nghếch, nhu nhược và tiếp tục sinh tồn ở thế giới này, tôi phải làm thế nào đây?

Danh sách chương

Chapter 166 25 views
Chapter 165 21 views
Chapter 164 7 views
Chapter 163 10 views
Chapter 162 31 views
Chapter 161 49 views
Chapter 160 55 views
Chapter 159 54 views
Chapter 158 46 views
Chapter 157 44 views
Chapter 156 68 views
Chapter 155 28 views
Chapter 154 46 views
Chapter 153 50 views
Chapter 152 65 views
Chapter 151 84 views
Chapter 150 76 views
Chapter 149 58 views
Chapter 148 71 views
Chương 147 58 views
Chapter 146 75 views
Chapter 145 79 views
Chapter 144 72 views
Chapter 143 84 views
Chapter 142 70 views
Chapter 141 78 views
Chapter 140 100 views
Chapter 139 73 views
Chapter 138 81 views
Chapter 137 87 views
Chapter 136 80 views
Chapter 135 89 views
Chapter 134 77 views
Chapter 133 85 views
Chapter 132 91 views
Chapter 131 75 views
Chapter 130 124 views
Chapter 129 104 views
Chapter 128 103 views
Chapter 127 82 views
Chapter 126 89 views
Chapter 125 84 views
Chapter 124 85 views
Chapter 123 95 views
Chapter 122 93 views
Chapter 121 115 views
Chapter 120 85 views
Chapter 119 95 views
Chapter 119 0 views
Chapter 119 0 views
Chapter 119 0 views
Chapter 119 0 views
Chapter 119 0 views
Chapter 118 68 views
Chapter 118 0 views
Chapter 118 0 views
Chapter 118 0 views
Chapter 118 0 views
Chapter 118 0 views
Chapter 117 71 views
Chapter 117 0 views
Chapter 117 0 views
Chapter 117 0 views
Chapter 117 0 views
Chapter 117 0 views
Chapter 116 84 views
Chapter 116 0 views
Chapter 116 0 views
Chapter 116 0 views
Chapter 116 0 views
Chapter 116 0 views
Chapter 115 69 views
Chapter 115 0 views
Chapter 115 0 views
Chapter 115 0 views
Chapter 115 0 views
Chapter 115 0 views
Chapter 114 69 views
Chapter 114 0 views
Chapter 114 0 views
Chapter 114 0 views
Chapter 114 0 views
Chapter 114 0 views
Chapter 113 68 views
Chapter 113 0 views
Chapter 113 0 views
Chapter 113 0 views
Chapter 113 0 views
Chapter 112 67 views
Chapter 112 0 views
Chapter 112 0 views
Chapter 112 0 views
Chapter 112 0 views
Chapter 112 0 views
Chapter 111 92 views
Chapter 111 0 views
Chapter 111 0 views
Chapter 111 0 views
Chapter 111 0 views
Chapter 111 0 views
Chapter 110 74 views
Chapter 110 0 views
Chapter 110 0 views
Chapter 110 0 views
Chapter 109 0 views
Chapter 109 0 views
Chapter 109 0 views
Chapter 109 74 views
Chapter 108 72 views
Chapter 108 0 views
Chapter 108 0 views
Chapter 108 0 views
Chapter 107 83 views
Chapter 107 0 views
Chapter 107 0 views
Chapter 107 0 views
Chapter 106 0 views
Chapter 106 0 views
Chapter 106 0 views
Chapter 106 0 views
Chapter 106 73 views
Chapter 105 74 views
Chapter 105 0 views
Chapter 105 0 views
Chapter 105 0 views
Chapter 105 0 views
Chapter 104 0 views
Chapter 104 0 views
Chapter 104 0 views
Chapter 104 0 views
Chapter 104 75 views
Chapter 103 146 views
Chapter 103 0 views
Chapter 103 0 views
Chapter 103 0 views
Chapter 103 0 views
Chapter 102 0 views
Chapter 102 0 views
Chapter 102 0 views
Chapter 102 0 views
Chapter 102 89 views
Chapter 101 77 views
Chapter 101 0 views
Chapter 101 0 views
Chapter 101 0 views
Chapter 101 0 views
Chapter 100 83 views
Chapter 100 0 views
Chapter 100 0 views
Chapter 100 0 views
Chapter 100 0 views
Chapter 99 70 views
Chapter 99 0 views
Chapter 99 0 views
Chapter 99 0 views
Chapter 99 0 views
Chapter 99 0 views
Chapter 98 72 views
Chapter 98 0 views
Chapter 98 0 views
Chapter 98 0 views
Chapter 98 0 views
Chapter 98 0 views
Chapter 97 80 views
Chapter 97 0 views
Chapter 97 0 views
Chapter 97 0 views
Chapter 97 0 views
Chapter 97 0 views
Chapter 96 74 views
Chapter 96 0 views
Chapter 96 0 views
Chapter 96 0 views
Chapter 96 0 views
Chapter 96 0 views
Chapter 95 88 views
Chapter 95 0 views
Chapter 95 0 views
Chapter 95 0 views
Chapter 95 0 views
Chapter 94 73 views
Chapter 94 0 views
Chapter 94 0 views
Chapter 94 0 views
Chapter 94 0 views
Chapter 93 73 views
Chapter 93 0 views
Chapter 93 0 views
Chapter 93 0 views
Chapter 93 0 views
Chapter 93 0 views
Chapter 92 84 views
Chapter 92 0 views
Chapter 92 0 views
Chapter 92 0 views
Chapter 92 0 views
Chapter 92 0 views
Chapter 91 78 views
Chapter 91 0 views
Chapter 91 0 views
Chapter 91 0 views
Chapter 91 0 views
Chapter 91 0 views
Chapter 90 78 views
Chapter 90 0 views
Chapter 90 0 views
Chapter 90 0 views
Chapter 90 0 views
Chapter 90 0 views
Chapter 89 83 views
Chapter 89 0 views
Chapter 89 0 views
Chapter 89 0 views
Chapter 89 0 views
Chapter 89 0 views
Chapter 88 71 views
Chapter 88 0 views
Chapter 88 0 views
Chapter 88 0 views
Chapter 88 0 views
Chapter 87 77 views
Chapter 87 0 views
Chapter 87 0 views
Chapter 87 0 views
Chapter 87 0 views
Chapter 86 76 views
Chapter 86 0 views
Chapter 86 0 views
Chapter 86 0 views
Chapter 86 0 views
Chapter 86 0 views
Chapter 85 86 views
Chapter 85 0 views
Chapter 85 0 views
Chapter 85 0 views
Chapter 85 0 views
Chapter 85 0 views
Chapter 84 81 views
Chapter 84 0 views
Chapter 84 0 views
Chapter 84 0 views
Chapter 84 0 views
Chapter 84 0 views
Chapter 83 0 views
Chapter 83 0 views
Chapter 83 0 views
Chapter 83 0 views
Chapter 83 0 views
Chapter 83 90 views
Chapter 82 0 views
Chapter 82 0 views
Chapter 82 0 views
Chapter 82 0 views
Chapter 82 77 views
Chapter 81 87 views
Chapter 81 0 views
Chapter 81 0 views
Chapter 81 0 views
Chapter 81 0 views
Chapter 80 83 views
Chapter 80 0 views
Chapter 80 0 views
Chapter 80 0 views
Chapter 80 0 views
Chapter 80 0 views
Chapter 79 79 views
Chapter 79 0 views
Chapter 79 0 views
Chapter 79 0 views
Chapter 79 0 views
Chapter 79 0 views
Chapter 78 74 views
Chapter 78 0 views
Chapter 78 0 views
Chapter 78 0 views
Chapter 78 0 views
Chapter 78 0 views
Chapter 77 102 views
Chapter 77 0 views
Chapter 77 0 views
Chapter 77 0 views
Chapter 77 0 views
Chapter 77 0 views
Chapter 76 81 views
Chapter 76 0 views
Chapter 76 0 views
Chapter 76 0 views
Chapter 76 0 views
Chapter 76 0 views
Chapter 75 82 views
Chapter 75 0 views
Chapter 75 0 views
Chapter 75 0 views
Chapter 75 0 views
Chapter 74 75 views
Chapter 74 0 views
Chapter 74 0 views
Chapter 74 0 views
Chapter 74 0 views
Chapter 74 0 views
Chapter 73 81 views
Chapter 73 0 views
Chapter 73 0 views
Chapter 73 0 views
Chapter 73 0 views
Chapter 73 0 views
Chapter 72 0 views
Chapter 72 74 views
Chapter 72 0 views
Chapter 72 0 views
Chapter 72 0 views
Chapter 72 0 views
Chapter 71 89 views
Chapter 71 0 views
Chapter 71 0 views
Chapter 71 0 views
Chapter 71 0 views
Chapter 71 0 views
Chapter 70 92 views
Chapter 70 0 views
Chapter 70 0 views
Chapter 70 0 views
Chapter 70 0 views
Chapter 70 0 views
Chapter 69 82 views
Chapter 69 0 views
Chapter 69 0 views
Chapter 69 0 views
Chapter 69 0 views
Chapter 69 0 views
Chapter 68 88 views
Chapter 68 0 views
Chapter 68 0 views
Chapter 68 0 views
Chapter 68 0 views
Chapter 68 0 views
Chapter 66 94 views
Chapter 66 0 views
Chapter 66 0 views
Chapter 66 0 views
Chapter 66 0 views
Chapter 66 0 views
Chapter 65 88 views
Chapter 65 0 views
Chapter 65 0 views
Chapter 65 0 views
Chapter 65 0 views
Chapter 65 0 views
Chapter 64 81 views
Chapter 64 0 views
Chapter 64 0 views
Chapter 64 0 views
Chapter 64 0 views
Chapter 64 0 views
Chapter 63 84 views
Chapter 63 0 views
Chapter 63 0 views
Chapter 63 0 views
Chapter 63 0 views
Chapter 63 0 views
Chapter 62 88 views
Chapter 62 0 views
Chapter 62 0 views
Chapter 62 0 views
Chapter 62 0 views
Chapter 62 0 views
Chapter 61 100 views
Chapter 61 0 views
Chapter 61 0 views
Chapter 61 0 views
Chapter 61 0 views
Chapter 60 0 views
Chapter 60 0 views
Chapter 60 0 views
Chapter 60 0 views
Chapter 60 80 views
Chapter 59 82 views
Chapter 59 0 views
Chapter 59 0 views
Chapter 59 0 views
Chapter 59 0 views
Chapter 58 0 views
Chapter 58 0 views
Chapter 58 0 views
Chapter 58 0 views
Chapter 58 86 views
Chapter 57 94 views
Chapter 57 0 views
Chapter 57 0 views
Chapter 57 0 views
Chapter 56 0 views
Chapter 56 0 views
Chapter 56 0 views
Chapter 56 93 views
Chapter 55 89 views
Chapter 55 0 views
Chapter 55 0 views
Chapter 55 0 views
Chapter 54 0 views
Chapter 54 0 views
Chapter 54 0 views
Chapter 54 80 views
Chapter 53 91 views
Chapter 53 0 views
Chapter 53 0 views
Chapter 53 0 views
Chapter 52 0 views
Chapter 52 0 views
Chapter 52 0 views
Chapter 52 88 views
Chapter 51 0 views
Chapter 51 90 views
Chapter 51 0 views
Chapter 51 0 views
Chapter 50 0 views
Chapter 50 0 views
Chapter 50 0 views
Chapter 50 94 views
Chapter 49 91 views
Chapter 49 0 views
Chapter 49 0 views
Chapter 49 0 views
Chapter 48 0 views
Chapter 48 0 views
Chapter 48 0 views
Chapter 48 96 views
Chapter 47 92 views
Chapter 47 0 views
Chapter 47 0 views
Chapter 46 0 views
Chapter 46 0 views
Chapter 46 83 views
Chapter 45 0 views
Chapter 45 0 views
Chapter 45 90 views
Chapter 44 97 views
Chapter 44 0 views
Chapter 44 0 views
Chapter 43 96 views
Chapter 43 0 views
Chapter 42 0 views
Chapter 42 93 views
Chapter 41 0 views
Chapter 41 91 views
Chapter 40 99 views
Chapter 40 0 views
Chapter 39 0 views
Chapter 39 104 views
Chapter 38 0 views
Chapter 38 94 views
Chapter 37 103 views
Chapter 37 0 views
Chapter 36 0 views
Chapter 36 109 views
Chapter 35 0 views
Chapter 35 107 views
Chapter 34 103 views
Chapter 33 95 views
Chapter 32 100 views
Chapter 31 106 views
Chapter 30 101 views
Chapter 29 113 views
Chapter 28 108 views
Chapter 27 104 views
Chapter 26 112 views
Chapter 25 102 views
Chapter 24 108 views
Chapter 23 103 views
Chapter 22 112 views
Chapter 21 109 views
Chapter 20 111 views
Chapter 19 112 views
Chapter 18 123 views
Chapter 17 122 views
Chapter 16 112 views
Chapter 15 110 views
Chapter 14 116 views
Chapter 13 111 views
Chapter 12 128 views
Chapter 11 119 views
Chapter 10 118 views
Chapter 9 123 views
Chapter 8 115 views
Chapter 7 120 views
Chapter 6 114 views
Chapter 5 129 views
Chapter 4 142 views
Chương 3.2 0 views
Chapter 3.2 111 views
Chương 3.1 0 views
Chapter 3.1 139 views
Chương 3 0 views
Chapter 3 156 views
Chương 2 0 views
Chapter 2 166 views
Chương 1 0 views
Chapter 1 192 views
Chương 0 208 views

Bình LuậnLiên Hệ
Liên Hệ Quảng Cáo
Thắc mắc
Donate
Mono
0583842700
Viettel Pay
0583842700