logo

3006 Lượt xem
122 Theo dõi

Truyện chưa có lịch ra cụ thể!
Mọi người dường như không nhận ra được sự tồn tại của tôi nhưng mà tại sao Kubo-san lại...!!

Danh sách chương

Chapter 42 89 views
Chapter 41 136 views
Chapter 40.5 116 views
Chapter 40 103 views
Chapter 39 103 views
Chapter 38 100 views
Chapter 37 77 views
Chapter 36 129 views
Chapter 35 155 views
Chapter 34 133 views
Chapter 33 126 views
Chapter 32 154 views
Chapter 31 107 views
Chapter 30 98 views
Chapter 29 106 views
Chapter 28 154 views
Chapter 27 174 views
Chapter 26 167 views
Chapter 25 162 views
Chapter 24.5 165 views
Chapter 24 184 views
Chapter 23 218 views
Chapter 22 239 views
Chapter 21 167 views
Chapter 20 261 views
Chapter 19 239 views
Chapter 18 261 views
Chapter 17.5 0 views
Chapter 17.5 273 views
Chapter 17 0 views
Chapter 17 225 views
Chapter 16 291 views
Chapter 15 274 views
Chapter 14.5 279 views
Chapter 14 285 views
Chapter 13 399 views
Chương 12 386 views
Chương 11 378 views
Chương 10.5 340 views
Chương 10 355 views
Chương 9 352 views
Chương 8 350 views
Chương 7 352 views
Chương 6 391 views
Chương 5 424 views
Chương 4.5 386 views
Chương 4 503 views
Chương 3.5 425 views
Chương 3 460 views
Chương 2 574 views
Chương 1 1065 views

Bình LuậnLiên Hệ
Liên Hệ Quảng Cáo
Thắc mắc
Donate
Mono
0583842700
Viettel Pay
0583842700