NGÔN NGỮ KÝ HIỆU

38 Bình luận

Lượt xem
1060 Theo dõi

Kể về Yohan một chàng trai không may mắn bị khiếm thính , anh hằng ngày chỉ là qủa lý ở một quán cafe tẻ nhạt cho đến khi anh gặp soohwa , một người anh hứa là sẽ bảo vệ suốt đời để không mắc sai lầm như trong qúa khứ đen tối của anh      

Các chương

Chapter 97 3405 views
Chapter 96 5307 views
Chapter 95 7156 views
Chapter 94 6727 views
Chapter 93 6816 views
Chapter 92 11135 views
Chapter 91 7594 views
Chapter 90 7802 views
Chapter 89 7792 views
Chapter 88 9273 views
Chapter 87 10253 views
Chapter 86 9098 views
Chapter 85 8078 views
Chapter 84 8844 views
Chapter 83 9162 views
Chapter 82 10012 views
Chapter 81 10210 views
Chapter 80 9310 views
Chapter 79 9553 views
Chapter 78 9462 views
Chapter 77 9897 views
Chapter 76 9809 views
Chapter 75 10242 views
Chapter 74 9469 views
Chapter 73 9685 views
Chapter 72 10610 views
Chapter 71 11223 views
Chapter 70 11159 views
Chapter 69 10187 views
Chapter 68 10873 views
Chapter 67 10686 views
Chapter 66 10800 views
Chapter 65 9823 views
Chapter 64 fix 8587 views
Chapter 63 8640 views
Chapter 62 8421 views
Chapter 61 8475 views
Chapter 60 8406 views
Chapter 59 7446 views
Chapter 58 6944 views
Chapter 57 6919 views
Chapter 56 7118 views
Chapter 55 7092 views
Chapter 54 6899 views
Chapter 53 6816 views
Chapter 52 6870 views
Chapter 51 6842 views
Chapter 50 7400 views
Chapter 49 7215 views
Chapter 48 7290 views
Chapter 47 7224 views
Chapter 46 6835 views
Chapter 45 6787 views
Chapter 44 6276 views
Chapter 43 6403 views
Chapter 42 4852 views
Chapter 41 3793 views
Chapter 40 3905 views
Chapter 39 3326 views
Chapter 38 3312 views
Chapter 37 3353 views
Chapter 36 3473 views
Chapter 35 3405 views
Chapter 34 3153 views
Chapter 33 3142 views
Chapter 32 3004 views
Chapter 31 3223 views
Chapter 30 3508 views
Chapter 29 2967 views
Chapter 28 3062 views
Chapter 27 3249 views
Chapter 26 3403 views
Chapter 25 3726 views
Chapter 24 3875 views
Chapter 23 4537 views
chap 11 3761 views
chap 10 3646 views
chap 9 3399 views
chap 8 3280 views
chap 7 3399 views
chap 6 3266 views
chap 5 3286 views
chap 4 3224 views
chap 3 3318 views
chap 2 3615 views
Chap 1 6136 views


Please Register or Login to comment!