OKITENEMURU

0 Bình luận

Lượt xem
5 Theo dõi

Kanata đang học ở một trường trung học nhật bản! Bất ngờ một dịch bệnh ập đếp khi mà những nạn nhân mắc bệnh đầu bị hóa thành thú và nổ tung không ai biết nguyên nhân! Rồi dịch bệnh cũng tràn đến trường của kanata, sau khi vượt qua được dịch bệnh cậu ấy có khả năng đặt biệt mà khi sử dụng cậu không thể điều khiển được nó! Một người phụ nữ bí ẩn trong bộ đồ đen xuất hiện tên là Shiki đã đưa cậu vào một tổ chức nơi mà năng lực của cậu ta được phát huy…

Các chương

Chapter 73 35 views
Chapter 72 20 views
Chapter 71 21 views
Chapter 70 21 views
Chapter 69 21 views
Chapter 68 50 views
Chapter 67 28 views
Chapter 66 42 views
Chapter 65 30 views
Chapter 64 32 views
Chapter 63 31 views
Chapter 62 35 views
Chapter 61 47 views
Chapter 60 46 views
Chapter 59 54 views
Chapter 58 50 views
Chapter 57 58 views
Chapter 56 48 views
Chapter 55 55 views
Chapter 54 54 views
Chapter 53 52 views
Chapter 52 49 views
Chapter 51 52 views
Chapter 50 53 views
Chapter 49 50 views
Chapter 48 52 views
Chapter 47 50 views
Chapter 46 56 views
Chapter 45 50 views
Chapter 44 58 views
Chapter 43 48 views
Chapter 42 57 views
Chapter 41 66 views
Chapter 40 64 views
Chapter 39 65 views
Chapter 38 63 views
Chapter 37 64 views
Chapter 36 59 views
Chapter 35 58 views
Chapter 34 61 views
Chapter 33 67 views
Chapter 32 65 views
Chapter 31 63 views
Chapter 30 71 views
Chapter 29 60 views
Chapter 28 62 views
Chapter 27 68 views
Chapter 26 65 views
Chapter 25 64 views
Chapter 24 69 views
Chapter 23 69 views
Chapter 22 66 views
Chapter 21 75 views
Chapter 20 74 views
Chapter 19 79 views
Chapter 18 79 views
Chapter 17 79 views
Chapter 16 79 views
Chapter 15 94 views
Chapter 14 86 views
Chapter 13 93 views
Chapter 12 91 views
Chapter 11 86 views
Chapter 10 86 views
Chapter 9 82 views
Chapter 8 87 views
Chapter 7 93 views
Chapter 6 84 views
Chapter 5 90 views
Chapter 4 91 views
Chapter 3 95 views
Chapter 2 103 views
Chương 1 142 views


Please Register or Login to comment!