Papa là anh hùng, mama là tinh linh, tôi là người chuyển sinh

Tên Khác
Chichi wa Eiyuu, Haha wa Seirei, Musume no Watashi wa Tenseisha; 爹强妈猛我无敌, 父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。; Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I’m a Reincarnation
Tác giả
Nhóm Dịch
Inari Team
Trạng thái
Đang ra
Thống Kê
13177 views, follows: 420
Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Papa là anh hùng, mama là tinh linh, tôi là người chuyển sinh

À thì, tôi là một người chuyển sinh, papa của tôi từng là một anh hùng còn mama chính là nữ hoàng của các tinh linh. Với kiến thức của tiền kiếp, tôi mang trong mình một nguồn sức mạnh về chúng…Tôi sẽ bảo vệ gia đình của tôi.
Danh Sách Chương