logo

1185 Lượt xem
38 Theo dõi

Truyện chưa có lịch ra cụ thể!
Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN. Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư. Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn…

Danh sách chương

Chapter 337 87 views
Chapter 336 42 views
Chapter 335 39 views
Chapter 334 31 views
Chapter 333 33 views
Chapter 332 46 views
Chapter 331 75 views
Chapter 330 147 views
Chapter 329 86 views
Chapter 328 151 views
Chapter 327 84 views
Chapter 326 124 views
Chapter 325 89 views
Chapter 324 141 views
Chapter 323 183 views
Chapter 322 97 views
Chapter 321 98 views
Chapter 320 156 views
Chapter 319 139 views
Chapter 318 110 views
Chapter 317 108 views
Chapter 316 110 views
Chapter 315 102 views
Chapter 314 104 views
Chapter 313 102 views
Chapter 312 105 views
Chapter 311 111 views
Chapter 310 111 views
Chapter 309 99 views
Chapter 308 96 views
Chapter 307 96 views
Chapter 306 95 views
Chapter 305 92 views
Chapter 304 85 views
Chapter 303 85 views
Chapter 302 91 views
Chapter 301 86 views
Chapter 300 85 views
Chapter 299 80 views
Chapter 298 82 views
Chapter 297 79 views
Chapter 296 85 views
Chapter 295 84 views
Chapter 294 73 views
Chapter 293 74 views
Chapter 292 75 views
Chapter 291 73 views
Chapter 290 84 views
Chapter 289 75 views
Chapter 288 80 views
Chapter 287 76 views
Chapter 286 83 views
Chapter 285 73 views
Chapter 284 69 views
Chapter 283 103 views
Chapter 282 127 views
Chapter 281 107 views
Chapter 280 119 views
Chapter 279 106 views
Chapter 278 108 views
Chapter 277 116 views
Chapter 276 102 views
Chapter 275 104 views
Chapter 274 95 views
Chapter 273 110 views
Chapter 272 81 views
Chapter 271 81 views
Chương 270 90 views
Chương 269 88 views
Chapter 268 68 views
Chapter 267 50 views
Chapter 266 43 views
Chapter 265 55 views
Chapter 265 0 views
Chapter 264 48 views
Chapter 263 60 views
Chapter 262 42 views
Chapter 261 42 views
Chapter 260 66 views
Chapter 259 38 views
Chapter 258 38 views
Chapter 257 42 views
Chapter 256 32 views
Chapter 255 40 views
Chapter 254 37 views
Chapter 253 35 views
Chapter 252 31 views
Chapter 251 36 views
Chapter 250 37 views
Chapter 249 27 views
Chapter 248 39 views
Chapter 247 35 views
Chapter 246 37 views
Chapter 245 34 views
Chapter 244 33 views
Chapter 243 34 views
Chapter 242 43 views
Chapter 241 36 views
Chapter 240 36 views
Chapter 239 44 views
Chapter 238 40 views
Chapter 237 25 views
Chapter 236 34 views
Chapter 235 33 views
Chapter 234 24 views
Chapter 233 27 views
Chapter 232 20 views
Chapter 231 21 views
Chapter 230 37 views
Chapter 229 18 views
Chapter 228 23 views
Chapter 227 30 views
Chapter 226 23 views
Chapter 225 21 views
Chapter 224 20 views
Chapter 223 21 views
Chapter 222 41 views
Chapter 221 32 views
Chapter 220 30 views
Chapter 219 24 views
Chapter 218 41 views
Chapter 217 18 views
Chapter 216 23 views
Chapter 215 21 views
Chapter 214 21 views
Chapter 213 32 views
Chapter 212 19 views
Chapter 211 21 views
Chapter 210 30 views
Chapter 209 31 views
Chapter 208 30 views
Chapter 207 36 views
Chapter 206 26 views
Chapter 205 37 views
Chapter 204 33 views
Chapter 203 25 views
Chapter 202 34 views
Chapter 201 32 views
Chapter 200 23 views
Chapter 199 34 views
Chapter 198 35 views
Chapter 197 25 views
Chapter 196 53 views
Chapter 195 32 views
Chapter 194 34 views
Chapter 193 30 views
Chapter 192 39 views
Chapter 191 44 views
Chapter 190 47 views
Chapter 189 21 views
Chapter 188 24 views
Chapter 187 38 views
Chapter 186 28 views
Chapter 185 38 views
Chapter 184 22 views
Chapter 183 28 views
Chapter 182 21 views
Chapter 181 33 views
Chapter 180 37 views
Chapter 179 47 views
Chapter 178 25 views
Chapter 177 30 views
Chapter 176 27 views
Chapter 175 42 views
Chapter 174 43 views
Chapter 173 29 views
Chapter 172 31 views
Chapter 171 31 views
Chapter 170 30 views
Chapter 169 26 views
Chapter 168 25 views
Chapter 167 26 views
Chapter 166 37 views
Chapter 165 15 views
Chapter 164 29 views
Chapter 163 24 views
Chapter 162 25 views
Chapter 161 27 views
Chapter 160 20 views
Chapter 159 27 views
Chapter 158 27 views
Chapter 157 24 views
Chapter 156 22 views
Chapter 155 29 views
Chapter 154 23 views
Chapter 153 35 views
Chapter 152 37 views
Chapter 151 27 views
Chapter 150 30 views
Chapter 149 24 views
Chapter 148.5 28 views
Chapter 148 21 views
Chapter 147 30 views
Chapter 146 33 views
Chapter 145 27 views
Chapter 144 20 views
Chapter 143 35 views
Chapter 142 19 views
Chapter 141 16 views
Chapter 140 29 views
Chapter 139 30 views
Chapter 138 39 views
Chapter 137 27 views
Chapter 136 42 views
Chapter 135 24 views
Chapter 134 18 views
Chapter 133 22 views
Chapter 132.5 31 views
Chapter 132.4 30 views
Chapter 132.3 27 views
Chapter 132.2 29 views
Chapter 132.1 27 views
Chapter 132 23 views
Chapter 131.9 21 views
Chapter 131.8 39 views
Chapter 131.7 26 views
Chapter 131.6 25 views
Chapter 131.5 33 views
Chapter 131.4 21 views
Chapter 131.3 38 views
Chapter 131.2 24 views
Chapter 131.1 34 views
Chapter 131 27 views
Chapter 130 19 views
Chapter 129 24 views
Chapter 128 38 views
Chapter 127 22 views
Chapter 126 22 views
Chapter 125 28 views
Chapter 124 30 views
Chapter 123 21 views
Chapter 122 18 views
Chapter 121 40 views
Chapter 120 34 views
Chapter 119 45 views
Chapter 118 49 views
Chapter 117 39 views
Chapter 116 45 views
Chapter 115 34 views
Chapter 114 34 views
Chapter 113 41 views
Chapter 112 41 views
Chapter 111 34 views
Chapter 110 34 views
Chapter 109 28 views
Chapter 108 30 views
Chapter 107 28 views
Chapter 106 18 views
Chapter 105 32 views
Chapter 104 22 views
Chapter 103 39 views
Chapter 102 32 views
Chapter 101 28 views
Chapter 100 32 views
Chapter 99 32 views
Chapter 98 39 views
Chapter 97 26 views
Chapter 96 26 views
Chapter 95 48 views
Chapter 94 31 views
Chapter 93 30 views
Chapter 92 32 views
Chapter 91 25 views
Chapter 90 30 views
Chapter 89 20 views
Chapter 88 28 views
Chapter 87 34 views
Chapter 86 32 views
Chapter 85 28 views
Chapter 84 30 views
Chapter 83 26 views
Chapter 82 22 views
Chapter 81 28 views
Chapter 80 19 views
Chapter 79 27 views
Chapter 78 26 views
Chapter 77 26 views
Chapter 76 20 views
Chapter 75 26 views
Chapter 74 25 views
Chapter 73 25 views
Chapter 72 30 views
Chapter 71 39 views
Chapter 70 32 views
Chapter 69 19 views
Chapter 68 19 views
Chapter 67 33 views
Chapter 66 35 views
Chapter 65 24 views
Chapter 64 30 views
Chapter 63 33 views
Chapter 62 32 views
Chapter 61 19 views
Chapter 60 21 views
Chapter 59 33 views
Chapter 58 32 views
Chapter 57 31 views
Chapter 56 43 views
Chapter 55 43 views
Chapter 54 43 views
Chapter 53 45 views
Chapter 52 44 views
Chapter 51 42 views
Chapter 50 52 views
Chapter 49 48 views
Chapter 48 44 views
Chapter 47 38 views
Chapter 46 48 views
Chapter 45 60 views
Chapter 44 40 views
Chapter 43 49 views
Chapter 42 40 views
Chapter 41 43 views
Chapter 40 50 views
Chapter 39 39 views
Chapter 38 159 views
Chapter 37 41 views
Chapter 36 51 views
Chapter 35 41 views
Chapter 34 37 views
Chapter 33 32 views
Chapter 32 47 views
Chapter 31 46 views
Chapter 30 52 views
Chapter 29 47 views
Chapter 28 42 views
Chapter 27 43 views
Chapter 26 41 views
Chapter 25 44 views
Chapter 24 44 views
Chapter 23 39 views
Chapter 22 38 views
Chapter 21 48 views
Chapter 20 38 views
Chapter 19 38 views
Chapter 18 43 views
Chapter 17 38 views
Chapter 16 37 views
Chapter 15 47 views
Chapter 14 36 views
Chapter 13 48 views
Chapter 12 38 views
Chapter 11 48 views
Chapter 10 47 views
Chapter 9 35 views
Chapter 8 51 views
Chapter 7 48 views
Chapter 6 88 views
Chapter 5 77 views
Chapter 4 78 views
Chapter 3 105 views
Chapter 2 111 views
Chapter 1 157 views
Chapter 0 174 views

Bình LuậnLiên Hệ
Liên Hệ Quảng Cáo
Thắc mắc
Donate
Mono
0583842700
Viettel Pay
0583842700