SỰ CỨU RỖI CỦA NGƯỜI VỢ

0 Bình luận

Lượt xem
3 Theo dõi

  Đến một ngày khi người vợ không thể chịu đựng nổi nữa, điều gì sẽ xảy ra với người chồng ? Trong nhiều năm qua đứa con trai thật sự không phải là con ruột của mình? Nếu như vai trò của người chồng và người vợ bị hoán đổi, sẽ có chuyện gì xảy ra?

Các chương

Chapter 33 16 views
Chapter 32 30 views
Chapter 31 35 views
Chapter 30 39 views
Chapter 29 35 views
Chapter 28 47 views
Chapter 27 38 views
Chapter 26 32 views
Chapter 25 30 views
Chapter 24 29 views
Chapter 23 37 views
Chương 22 47 views
Chương 21 37 views
Chương 20 34 views
Chương 19 35 views
Chương 18 33 views
Chương 17 40 views
Chương 16 36 views
Chương 15 45 views
Chương 14 46 views
Chương 13 39 views
Chương 12 41 views
Chương 11 43 views
Chương 10 45 views
Chương 9 44 views
Chương 8 48 views
Chương 7 45 views
Chương 6 42 views
Chương 5 42 views
Chương 4 42 views
Chương 3.2 43 views
Chương 3.1 45 views
Chương 2 53 views
Chương 1 62 views


Please Register or Login to comment!