Từ khóa:

  • Đứa con thần chết

    Đứa con thần chết

    Lee Gyuntak

    Giả tưởng hậu tận thế :)) với những siêu thủy quái thống trị đại dương luôn sẵn sàng đối đầu với những chiến binh xài tool 

    Bộ này cũng dạng dạng máu me


1