logo

1278 Lượt xem
40 Theo dõi

Truyện chưa có lịch ra cụ thể!

Truyện tranh Tay Trái Nắm Tay Phải được cập nhật nhất và đầy đủ nhất tại Say Truyện 

Danh sách chương

Chapter 60 32 views
Chapter 59 28 views
Chapter 58 54 views
Chapter 57 44 views
Chapter 55 72 views
Chapter 54 57 views
Chapter 53 61 views
Chapter 52 57 views
Chapter 51 43 views
Chapter 50 67 views
Chapter 49 67 views
Chapter 48 53 views
Chapter 47 63 views
Chapter 46 134 views
Chapter 45 105 views
Chapter 44 122 views
Chapter 43 97 views
Chapter 42 118 views
Chapter 41 131 views
Chapter 40 122 views
Chapter 39 124 views
Chapter 38 113 views
Chapter 37 118 views
Chapter 36 133 views
Chapter 35 118 views
Chapter 34 116 views
Chapter 33 111 views
Chapter 32 116 views
Chapter 31 116 views
Chapter 30 124 views
Chapter 29 116 views
Chapter 28 126 views
Chapter 27 141 views
Chapter 26 145 views
Chapter 25 174 views
Chương 24 175 views
Chapter 23 156 views
Chapter 22 173 views
Chương 21 180 views
Chương 20 168 views
Chương 19 193 views
Chương 18 168 views
Chương 17 171 views
Chương 16 174 views
Chương 15 182 views
Chương 14 176 views
Chapter 13 176 views
Chương 12 183 views
Chương 11 182 views
Chương 10 185 views
Chương 9 182 views
Chương 8 192 views
Chương 7 187 views
Chương 6 192 views
Chương 5 199 views
Chương 4 217 views
Chương 3 236 views
Chương 2 280 views
Chương 1 643 views

Bình LuậnLiên Hệ
Liên Hệ Quảng Cáo
Thắc mắc
Donate
Mono
0583842700
Viettel Pay
0583842700