TRẦN CÁCH

2 Bình luận

Lượt xem
35 Theo dõi

Một là kẻ trường sinh muốn chết không được, một là quỷ đoản mệnh muốn sống không được. Khi hai người mang vận mệnh trái ngược như vậy gặp nhau, đối với bọn họ rốt cục là phúc hay họa? Rốt cục là cứu vớt đối phương hay là đem đến tai hoạ, hãy cùng theo dõi “ Trần Cách ” để xem cuộc so tài đấu trí tương ái tương sát của mỹ thiếu niên trường sinh và quỷ đoàn mệnh phúc hắc.  

Các chương

Kết phần 1 173 views
Chap 41 103 views
Phiên ngoại đêm trung thu 112 views
Chap 40 116 views
Chap 39 99 views
Chap 38 101 views
Chap 37 79 views
Chap 36 82 views
Chap 35 101 views
Chap 34 78 views
Chap 33 77 views
Chap 32 81 views
Chap 31 70 views
Chap 30 92 views
Chap 29 80 views
Chap 28 71 views
Chap 27 72 views
Chap 26 66 views
Chap 25 76 views
Chap 24 64 views
Chap 23 89 views
Chap 22 75 views
Chap 21 74 views
Chap 20 79 views
Chap 19 68 views
Chap 18 76 views
Chap 17 95 views
Chap 15 + chap 16 96 views
Chap 14 89 views
Chap 13 73 views
Chap 12 76 views
Chap 11 73 views
Phiên ngoại 84 views
Chap 10 94 views
Chap 9 87 views
Chap 8 102 views
Chap 7 104 views
Chap 6 113 views
Chap 5 108 views
Chap 4 132 views
Chap 3 179 views
Chap 2 291 views
Chap 1.2 373 views
Chap 1.1 390 views
Chap0: giới thiệu 391 views


Please Register or Login to comment!