HOT Papa là anh hùng, mama là tinh linh, tôi là người chuyển sinh

Tên Khác
Chichi wa Eiyuu, Haha wa Seirei, Musume no Watashi wa Tenseisha; 爹强妈猛我无敌, 父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。; Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I’m a Reincarnation
Tác Giả
Nhóm Dịch
Thể Loại
Thống kê :
10.7K Lượt xem 96 Người theo dõi